Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

pani-magdalena
6531 1823 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viasapnai sapnai
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viaPatriiis Patriiis
pani-magdalena
To jest przeklęta dziewczyna. Sama nigdy nie będzie szczęśliwa, a i drugiemu człowiekowi szczęścia nie da, rozumiesz?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
0108 58be 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viabadalena badalena
pani-magdalena
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabadalena badalena
pani-magdalena
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathefirstdrop thefirstdrop
pani-magdalena
Od dzieciństwa wpaja się nam, by dbać o innych, a niestety niejednokrotnie pomijana jest najważniejsza lekcja, jaką jest to, by w pierwszej kolejności, jednak zadbać o siebie. Często widzę „bohaterki”, które poświęcają własne szczęście, żeby innym było dobrze. Brzmi zaszczytnie? Dla mnie to jest po prostu smutne.
http://www.preciousmistakes.pl/2017/04/25/postaw-siebie-na-pierwszym-miejscu/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty

November 28 2017

pani-magdalena
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viabadalena badalena

November 26 2017

pani-magdalena
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viathefirstdrop thefirstdrop

November 25 2017

pani-magdalena
Jeden, głupi, przypadkowy wieczór. Jeden głupi, przypadkowy wieczór i się rozsypujesz. Orientujesz się, że to nie jest teraźniejszość, która niosłaby przyszłość, którą chcesz. Ale już nic nie jest takie, jakie było. I to co chciałaś dawno się skończyło. Zostaniesz w tym co właściwe. To nie jest złe. Kiedyś zostanie tęsknota, ale się odnajdziesz. Będzie dobrze. Będzie spoko.
Reposted fromredsth redsth viaszlugtime szlugtime
pani-magdalena
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaPatriiis Patriiis

November 19 2017

pani-magdalena
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaPatriiis Patriiis

November 18 2017

pani-magdalena
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viasentymentalna sentymentalna
pani-magdalena
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalutki malutki
3566 f805

me everywhere

November 14 2017

pani-magdalena
Jestem silną kobietą. Ale nie jest to kwestia predyspozycji osobowościowych ani kwestia wyboru, raczej życiowych doświadczeń. Urodziłam się delikatna i krucha. To życie ukształtowało mnie na twardą kobietę. Nadal z mojego wnętrza wylewa się wrażliwość i chłonę każdą komórką piękno tego świata, wzruszając się tysiąc razy na minutę, ale wiem, że jest to zaleta, a nie wada.
Wiem też, że zawsze dam sobie radę w życiu. Czasem szybko pogodzę się z tym co mnie spotkało, a innym razem zajmie mi to dużo więcej czasu. Czasami przyjmę życiowe lekcje z pokorą, a czasem będę zbuntowana do granic możliwości. Ale wcześniej czy później - poradzę sobie. Trudności nie da się uniknąć. Jednak myślę, że najważniejsze jest żyć tak, żeby zawsze można było sobie powiedzieć:
"Dałaś radę i zrobiłaś wszystko, co mogłaś, możesz być z siebie dumna".
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viasentymentalna sentymentalna
pani-magdalena
8085 263d
Reposted from777727772 777727772 viamalutki malutki

November 10 2017

pani-magdalena
9562 7a0b 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamaybeyou maybeyou
pani-magdalena
  Nie wiem czy to w ogóle możliwe, aby uchwycić moment,
w którym rozpoczyna się miłość. Nie jakieś tam zakochanie,
ale miłość. Zakochanie jest mimo wszystko tylko rozjątrzeniem siebie, trudną do opanowania, natarczywie natrętną obsesją zajmującą cały czas i  całą przestrzeń. Zagnieżdża się wprawdzie w mózgu, ale tak naprawdę wypełnia głównie ciało. Miłość, jeśli w ogóle, pojawia się później. Absorbuje inaczej. Nie jest tylko namiętnością obecnej chwili.
Patrzy w przyszłość.
— Janusz Leon Wiśniewski -Łóżko
Reposted fromIriss Iriss viamalutki malutki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl